Mladý autor v Mladej tvorbe

Pokračovanie projektu LIC_oral history s Dušanom Mitanom.

Literárne začiatky Dušana Mitanu sa spájajú s časopisom Mladá tvorba. V rovnakom období, koncom šesťdesiatych rokov, sa u spisovateľa rodí blízky vzťah k básnickej skupine Osamelí bežci, na obranu ktorej vystúpi ešte ako prakticky neznámy autor. Vypočujte si, ako o tomto intenzívnom období rozpráva sám Dušan Mitana v pokračovaní seriálu LIC_oral history.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.