Kumran.sk – kresťanský obchod a vydavateľstvo – bolo pôvodne internetové kníhkupectvo. nedávno však v duchovne orientovanej čitateľskej obci zarezonoval titul rovnako iný ako ja, a je pravdou, že v produkcii tohto vydavateľstva patrí k najúspešnejším. takže kumran.sk zastrešuje obchod, kníhkupectvo aj vydavateľstvo – o úspechoch a činnosti tejto firmy s tajomným názvom nám porozprával manažér Martin Švikruha.


Pred necelými siedmimi rokmi sa zrodila myšlienka u troch budúcich spolumajiteľoch kresťanského obchodu a vydavateľstva Kumran.sk, aby vstúpili na slovenský trh a sprístupnili čitateľovi takejto literatúry kvalitnú službu a modernú duchovnú literatúru. V oblasti kresťanskej literatúry sme videli a stále vidíme veľké rezervy práve v profesionalite, prístupe k čitateľovi a kvalite literatúry a tovaru, ktorá sa mu ponúka.

Kumrán je miesto, kde bolo objavených o. i. 972 textov hebrejskej Biblie, ktoré priniesli nové impulzy k štúdiu kresťanstva. Možno aj preto sme si zvolili tento názov. Zdalo sa nám, že tomuto mikrosegmentu čitateľskej verejnosti chýba akýsi život, nové impulzy, čerstvý závan. Čitatelia duchovnej literatúry sa zvykli v minulosti zmieriť s tým, že knihy pre nich určené boli síce kvalitné, no poväčšine neprístupné širokej verejnosti svojím obsahom, podaním, rečou i spracovaním. V Kumrane chceme túto medzeru zapĺňať naším internetovým obchodom a v posledných troch rokoch aj knihami, ktoré publikujeme.

Ako vydavateľstvo prinášame na slovenský trh knihy so silným posolstvom viery a nádeje, ktoré sú svojou autorskou kvalitou, prekladom i konečným prevedením prístupné širokému okruhu čitateľov. Nechceme nimi oslovovať úzku a špecializovanú skupinu ľudí, ale prehovárať k ľuďom populárnym, jasným a v neposlednom rade i vzrušujúcim jazykom. Preto chceme ešte viac rozšíriť edičný plán o kresťanskú beletriu, dobrodružné a napínavé príbehy či už z oblasti fikcie alebo skutočných príbehov.