Banská Štiavnica je jedno z  najkrajších miest na Slovensku. A nielen to, takýchto krás máme dosť, ale Banská Štiavnica, to je niečo, čo má navyše ducha. Ducha miest a uličiek, ale aj ducha ľudí, ktorí sú s ňou spojení životom. Jedným z nich je aj Anton Hykisch, ktorý spojil históriu mesta a svoje spomienky, ako rodáka, v knihe Moja Štiavnica (Marenčin PT). Jej prezentácia sa konala 23.  novembra v  Joergesovom dome v  kaviarni Gavalier za účasti primátorky Banskej Štiavnice Nadeždy Babjakovej.