Vtipné a  milé bolo odovzdávanie cien 3. ročníka literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto v Primaciálnom paláci v Bratislave 2. mája. Podujatie organizuje Mestská knižnica v Bratislave (spolu so Staromestskou knižnicou, knižnicou v Ružinove, Novom Meste a Petržalke), takže deťom, učiteľom a nám ostatným sa prihovoril jej riaditeľ Juraj Šebesta – deti prišla pozdraviť aj spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, viceprimátorka Bratislavy. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií z Bratislavy. Téma znela Dobrodružstvo v Bratislave a účasť bola rekordná: 1022 prác, z toho 452 literárnych a 570 výtvarných. Z víťazných čítal a tiež zaspieval Braňo Jobus. Všetky info sú na www.mestskakniznica.sk.

Tu uvádzame len víťazov spomedzi literárnych prác:
1. kategória (najmladší žiaci 1. – 2. roč. ZŠ v Bratislave) – Timea Gažovičová;
2. kategória (mladší žiaci 3. – 5. roč. ZŠ v Bratislave) – Samuel Hromec;
3. kategória (6. – 9. roč. ZŠ + sekunda – kvarta osemročných gymnázií v Bratislave) – Olívia Kleinová.