Na pódiuV utorok 3. 6. 2014 sa o 19.00 konala v Rakúsko-slovenskom klube prezentácia nemecko-slovenskej antológie DIE SCHOENE, KALTE FREIHEIT (PRÍJEMNE CHLADNÁ SLOBODA), ktorá vyšla v roku 2013 v Rakúsko-slovenskom kultúrnom klube vo Viedni. V knihe sa predstavuje 14 súčasných slovenských autoriek a autorov ukážkami zo svojej tvorby a dopĺňa ju cenný odborný doslov od Prof. Alfrun Kliems. Hostí privítala a večer otvorila koordinátorka tohto projektu Andrea Cepissak. Slovenskú literárnu scénu dneška a Moniku Kompaníkovú, Pavla Rankova a Ballu predstavila Daniela Humajová. Nasledovali ukážky z tvorby autorov v slovenčine aj v nemčine a na záver večera diskusia s publikom.
Ingrid Zalneva položila napokon autorom niekoľko otázok k ich dielam a prekladom do cudzích jazykov. Interview s nimi bude uverejnené v časopise Pohľady, ktorý vydávajú vo Viedni. Tento vydarený večer potvrdil živý záujem o tvorbu súčasnej spisovateľskej generácie a slovenskú literatúru v Rakúsku.

(dh)