Monika Kompaníková predniesla svoju poviedky ÚTEK. Nemecký preklad (Nadine Lenz) prečítal Robert Prosser.

V Literárnom dome v Dolnom Rakúsku, v Kremsi, sa 12. a 13. marca 2013 konalo medzinárodné sympózium Európska jar 2013. Nieslo názov Neviditeľné prúdy a flexibilné identity: literatúra z pohľadu pohybu. V hlavných referátoch aj v následných diskusiách išlo o rôzne formy a dôvody migrácie, azylu, úteku, úniku, mobility, aj v rámci EU, ako aj vo svete, a podpory vlastného uvažovania autoriek a autorov a nového spôsobu práce a tvorby. Cieľom bolo vzbudiť širšie politické vedomie, ako aj podporiť intelektuálnu kritiku. Dňa 12. 3. predniesla prvý vstupný referát Mag. Aga Trnka-Kwiecinski z Oddelenia migrácie a globalizácie Dunajskej univerzity v Kremsi. Témou bolo okrem iného aj súčasné obchodovanie s ľuďmi, jazykom a médiami, čo umožňuje podnecovanie nenávisti k cudzincom, vznik konfliktov, vojen a následných vysťahovaleckých vĺn z rôznych krajín. P. Trnka predostrela svoje skúsenosti z práce pre misie v Bosne, Kosove, na Golánskych výšinách, ako aj z práce v mierových misiách OSN. Dňa 13. 3. odznela motivačná prednáška Mag.Dr. Ernsta Fürlingera z Oddelenia migrácie a globalizácie Dunajskej univerzity v Kremsi, ktorý sa venoval najmä pracovnej migrácii ako zdroju potencionálnych konfliktov, náboženskej slobode a kultúrnej identite migrantov, a uviedol niekoľko vzorových príkladov z praxe. Vystúpil aj Mehmet Fatih Mercan, bývalý predseda Tureckej islamskej únie pre kultúrnu a sociálnu spoluprácu v Rakúsku, a poukázal na súčasný stav v Rakúsku, pokiaľ ide o tureckých prisťahovalcov, resp. už občanov Rakúska tureckého pôvodu, a problémy aj možnosti riešenia. Všetky početné vstupy, reakcie a príspevky Moniky Kompaníkovej do diskusií k týmto zložitým témam boli zaujímavé, vecné, podnetné, svedčili o rozhľade autorky aj kompetentnosti skúsenej publicistky a vyvolali ďalšie odozvy a reakcie účastníkov. Na sympóziu vystúpili o. i. Urs Mannhart, Dorothee Elminger, Sylwia Chutnik, Fabian Faltin, Stefan Abermann, Ibrahim Amir a Jekaterina Heider. Všetci vrátane Moniky Kompaníkovej sa prezentovali na dvoch večerných čítaniach s ukážkami zo svojej tvorby.

Daniela Humajová