Kompaníková číta 1

Dňa 20. októbra 2014 sa v priestoroch Stifterhaus-u v rakúskom Linzi na Adalbert-Stifter-Platz 1 uskutočnil literárny večer na tému: Som trošku iný ako ten, o ktorom píšem. Hosťom bolo nemecké vydavateľstvo Karl Stutz Verlag z Passau, v zastúpení redaktorky Very Feix, ktorá celý večer viedla a moderovala. V úvode privítala hostí, informovala o vydavateľstve a edičnom programe, predstavila autorov kníh, z ktorých sa neskôr čítali ukážky. Prvým autorom bol, už nežijúci, Franz Xaver Hofer, z ktorého spomienok na detstvo čítala ukážky jeho manželka ilustrátorka Helga Hofer. Po nej nasledovalo čítanie ukážky z románu Moniky Kompaníkovej Piata loď, krátku pasáž v slovenskom jazyku prečítala autorka a potom dlhšie pasáže z nemeckého prekladu Das funfte Schiff, ktorý vyšiel v Karl-Stutz Verlag v Passau, čítala pani Gabriela Blachnik. Jej umelecké podanie a výber pasáží zarezonovali u poslucháčov, kniha vo vynikajúcom preklade Nadine Lenz sa im veľmi páčila. Niekoľko exemplárov knihy bolo určených aj na predaj. Priestor, v ktorom sa podujatie konalo, bol zaplnený poslucháčmi, ktorí boli s programom veľmi spokojní a odnášali si so sebou dojem príjemne stráveného večera.

Kompaníková číta 2

 

Bratislava 24. 10. 2014
MS