V dňoch 21. a 22. 9. 2018 sa významná slovenská autorka Monika Kompaníková veľmi úspešne predstavila v Nemecku.

Najprv v piatok 21.9. na verejnej prezentácii svojej reprezentatívnej knihy Hlbokomorské rozprávky v knižnici pre deti Bunte Büchothek v Lipsku predstavila prítomným podmorský svet a priblížila príbehy hlavných hrdinov ryby Biby a hada Rada. Prečítala aj časť textu v slovenčine a Stefanie Bose predniesla rozsiahlejšiu ukážku v preklade Nadine Lenz-Karoly v nemčine. Nasledovala diskusia ku knihe a polhodinový výtvarný workshop pre deti. Prezentácia bola súčasťou podujatia Medzinárodné týždne v Lipsku, dokumentujúceho mnohorakosť literatúry a umenia.

V sobotu 22. 9. autorka predstavila Hlbokomorské rozprávky v mestskej knižnici v Drážďanoch, a to za účasti približne 40 detí, živo sa zapájajúcich do interaktívneho priebehu podujatia. Početní dospelí účastníci prezentácie počúvali nie menej pozorne a všetci vysoko ocenili autorkinu tvorbu aj skvelý prístup k detským čitateľom. Na záver Monika Kompaníková podpisovala záujemcom svoje knihy a debatovala s prítomnými. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Medzinárodných dní v Drážďanoch.

Obe prezentácie pripravilo LIC v spolupráci s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky pre spolkové krajiny Sasko a Durínsko v Lipsku.