Monika Kompaníková vo Viedni

Na dňa 23. októbra 2014 zorganizovala Rakúska spoločnosť pre literatúru (Österreichische Gesellschaft für Literatur) so sídlom vo Viedni na Herrengasse 5 podujatie s autorkou Monikou Kompaníkovou spojené s prezentáciou jej knihy Piata loď. Po krátkom uvítaní som predstavila autorku, jej tvorbu a román Piata loď, ktorý vyšiel okrem iných aj v nemeckom preklade a z neho sa čítali ukážky, jedna pasáž v slovenskom jazyku. Po prvej ukážke som viedla s autorkou rozhovor, do ktorého sa zapojila aj jedna poslucháčka s otázkou, hovorili sme aj o pripravovanom filme, z ktorého Monika Kompaníkova ukázala pár záberov, rozoberali sme dejovú líniu románu, na záver zazneli opäť dve ukážky z kľúčových častí knihy vo vynikajúcom podaní. Medzi poslucháčmi sedel aj literárny kritik, ktorý navrhol, že napíše o knihe recenziu a podá aj krátku správu o večernom podujatí. Po skončení sa znova rozprúdila debata s autorkou a predalo sa niekoľko kníh. 

Bratislava 24. 10. 2014
MS