Monika Komopaníková

Známa mladá slovenská autorka Monika Kompaníková sa 22. novembra 2012  predstavila s ukážkami zo svojej úspešnej knihy PIATA LOĎ v Európskom dome v Berlíne. Na realizácii tohto podujatia, ktoré pripravil Slovenský inštitút Berlín v spolupráci so združením kultúrnych inštitútov EUNIC v Berlíne a zastúpením EK v SRN, sa podieľalo aj Literárne informačné centrum.

Nie je každodenným zjavom, že naše autorky či autori  sa v Nemecku prezentujú pred publikom v počte asi 200 návštevníkov, preto táto udalosť bola pre slovenskú literatúru skutočným sviatkom.

Kniha Moniky Kompaníkovej, minuloročnej víťazky CENY ANASOFT LITERA, publikum zaujala. Veď je skutočne majstrovsky napísaná. Čitateľ so zatajeným dychom sleduje nevšedný príbeh a milovníci dobrej literatúry si tu nájdu množstvo „hrozienok v koláči“ – viaceré sentencie príjemne prekvapia a potešia sviežou originalitou, nevídaným správnym ostrým pohľadom, súčasným videním skutočnosti, aj sociálnych súvislostí – priam si ich hodno vypísať či zapamätať. Monika Kompaníková ponúkla berlínskemu náročnému publiku svoju predstavu PIATEJ LODE, aktuálne postrehy k dielu, k situácii v našej literatúre, aj k mimoliterárnemu kontextu. Odpoveďami na otázky publika, ktoré nemali konca, si nepochybne získala srdcia všetkých prítomných.

Podujatie moderoval Thomas Wohlfahrt, riaditeľ berlínskeho Literárneho domu. Ukážky v nemčine predniesol Gerhardt Schmidt. O propagácii slovenskej literatúry v zahraničí a prekladoch vydaných v nemčine, aj s podporou KOMISIE SLOLIA, porozprávala Daniela Humajová, ktorá divákom zároveň pripomenula, že preklad knihy PIATA LOĎ vyjde v nemeckom vydavateľstve STUTZ VERLAG v roku 2013.

Na podujatí sa zúčastnil aj radca a zástupca vedúceho zastupiteľského úradu SR v Berlíne Tomáš Ferko a riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne Martin Sarvaš, ktorí vysoko kompetentne  a priateľsky v neformálnej debate po prezentácii ponúkli prítomným divákom plastický obraz o našej súčasnej kultúre, ako aj ďalší pracovníci ZÚ SR v Berlíne – títo na záver večera pripravili reprezentačné pohostenie.

Prípravu a priebeh večera vysoko vyzdvihli aj prítomní predstavitelia Európskej komisie v Berlíne na čele s poverenkyňou pre jazyky p. Chantal Jereczek.

Daniela Humajová

Pozri tiež: Europa literarisch: Die Faszination des scheinbar Unscheinbaren