Hoci nemecký preklad úspešnej knihy PIATA LOĎ Moniky Kompaníkovej ešte len uzrie svetlo sveta, táto úspešná autorka sa s ukážkami z tohto románu už prezentovala 17. 9. 2013 v Mestskej knižnici v Stuttgarte, ako aj 18. 9. 2013 v Dome Dunaja v Ulme. Obidve podujatia organizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci s Honorárnym konzulátom v Stuttgarte. Monika Kompaníková zaujímavo porozprávala o osude knihy a jej „ďalšom živote“ po vydaní, o pripravovanej filmovej podobe, aj o ohlase medzi mladými ľuďmi, ako aj medzi opustenými či postihnutými deťmi, ktorých sa téma bytostne dotýka a pasáže z knihy majú na niektorých priam terapeutický účinok. Predstavila aj projekciu ku knihe, ktorá dotvorila atmosféru oboch podujatí. V diskusiách na obidvoch fórach Monika Kompaníková presvedčila o svojich nepochybných autorských, aj vysokých  ľudských kvalitách.

(dh)