Monografia Dagmar Inštitorisovej na svetovej súťaži

Tohtoročná svetová výstava a súťaž Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostostoru sa konala v dňoch od 8. – 18. júna na Holešovickej tržnici, Veletržním paláci, priestoroch DAMU a niektorých pražských parkoch. Jej súčasťou je celosvetová súťaž Cena za nejlepší publikaci, ktorej sa prof. Dagmar Inštitorisová zúčastnila svojou monografiou s názvom Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa (2019) a dostalo sa jej významného ocenenia

Kniha patrí do širšieho výberu – 26 najlepších kníh o scénografii, ktoré vznikli vo svete za posledné štyri roky. Monografiu vydalo nezávislé slovenské vydavateľstvo Culture positive Bratislava a v histórií slovenského i českého divadelného umenia je prvou knihou z nezávislého vydavateľského prostredia, ktorá bola zaradená do výberu na hlavné ocenenie.

Súčasťou podmienok súťaže bolo zaslanie video upútavky o knihe, jej autormi sú významné osobnosti slovenského filmového umenia: Martin Šulík (réžia), Richard Krivda (kamera), Marek Šulík (strih), Dušan Kozák (zvuk) a Peter Košťal (animácie).

Medzinárodnej porote predsedala talianska scénografka a vedkyňa z Veľkej Británie Donatella Barbieri, držiteľka Ceny PQ za najlepšiu publikáciu v roku 2019, uzbecká interdisciplinárna umelkyňa Aziza Kadyri, ktorá sa venuje medzinárodnému dizajnu pre divadlo, performancie a film v Rusku, Číne, Veľkej Británii a Nemecku a kurátor programu Pavel Drábek.

 

Kurátor David Drábek o súťaži:

„Do long listu byla vybrána necelá 1/3 přihlášených publikací a zařazují se do něj ty, které vynikají originalitou, krásou formy nebo tím, že vypovídají o postupech, které se v oboru vymykají hlavnímu proudu. Long list se snaží uznat a ocenit rozmanitost mezinárodních scénografických postupů a zařadit je do ,hlavního prouduʼ scénografické literatury. Několik publikací z long listu je příkladných v nezištném nasazení svých autorů nebo editorů a jako takové mohou sloužit jako inspirace pro ostatní: uznání překážek, které bylo třeba překonat při vzniku publikace, a uznání vstřícných gest a projevů velkorysosti činí řadu vybraných prací výjimečnými.”

Viac na: https://pq.cz/cz/vsechny-programove-sekce/pq-cena-za-nejlepsi-publikaci-kurator-pavel-drabek/

 

Na Slovensku získala kniha tieto ocenenia:

2019 – Nominácia na Knihu Turca v kategórii odborná literatúra za vedeckú monografiu

2020 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied

  • Monografia Dagmar Inštitorisovej na svetovej súťaži - 0