Po monografiách o významných súčasných slovenských tvorcoch poézie a prózy, ktoré vychádzajú v Kalligrame, a po monografii o P. Jarošovi, ktorá vyšla v LIC, máme konečne monografiu o predstaviteľovi generácie kedysi nazývanej „stredná prozaická generácia“ – o Ladislavovi Ballekovi. Básnik a prekladateľ, vysokoškolský pedagóg, monografista Igor Hochel po všeobecnom literárnohistorickom úvode postupuje chronologicky podľa jednotlivých autorových diel a sleduje predovšetkým Ballekovu sústredenosť na nosný, silný príbeh. Dielo dopĺňa Kalendárium života a diela a obrazová príloha.

A. Šikulová