Monografia o Jurajovi Slávikovi-Neresnickom

Za prítomnosti ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša, veľvyslancov Českej republiky a USA na Slovensku – Vladimíra Galušku a Rodolpha Valleeho – slávnostne prezentovali 25. októbra v Pálffyho paláci v Bratislave knihu Juraj Slávik Neresnický. Od politiky cez diplomaciu po exil z vydavateľstva Prodama, s. r. o. Monografia približuje život slovenského diplomata Juraja Slávika, ktorý sa postupne prepracoval z komunálneho politika na člena vlády a veľvyslanca Československej republiky v Poľsku a USA. Na knihe sa podieľalo dovedna 12 slovenských a českých historikov a literárnych vedcov, ich príspevky zostavil slovenský historik Slavomír Michálek. Juraj Slávik bol totiž aj literárne činný, okrem literárno-kritických statí a vlastnej poézie, z ktorej ukážky predniesol Dušan Jamrich, prekladal aj z francúzskej literatúry, napr. Flaubertove diela. Osobnosť Juraja Slávika bola počas komunistického režimu vykresľovaná  negatívne aj preto, lebo počas hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch, keď prišlo pri robotníckych demonštráciách ku krvavým incidentom, bol Juraj Slávik ministrom vnútra. Tŕňom v oku však bolo aj jeho pôsobenie veľvyslanca ČSR vo Washingtone, keď roku 1948 odmietol uznať komunistický puč, na protest sa vzdal úradu, odmietol sa vrátiť do vlasti a následne sa angažoval v emigrantských spolkoch. Juraj Slávik svojou diplomatickou kariérou dopĺňa trojlístok významných slovenských diplomatov medzivojnového obdobia – Štefana Osuského a Jána Papánka, aj keď sa s nimi pre svoju jednoznačnú politickú orientáciu a vzťah k prezidentovi Benešovi názorovo postupne rozišiel. Počas prezentácie odzneli aj úvahy dvoch nasledovníkov Juraja Slávika v zastupiteľskom úrade v USA, ale už Slovenskej republiky – Branislava Lichardusa a Martina Bútoru. Vysoko vyzdvihli diplomatické pôsobenie J. Slávika vo Washingtone aj jeho prácu vo funkcii vyslanca vo Varšave v medzivojnovom období, keď oficiálna poľská politika nebola naklonená Československu. Ľudsky vyzneli aj spomienky nevesty Juraja Slávika pani Julie B. Slavikovej a syna Juraja.

Ján Bábik