Dňa 25. októbra navštívila Literárne oddelenie ďalšia doktorandka Ally Maškovej z Moskovskej univerzity, prekladateľka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve. Anna Peskova píše doktorskú prácu o slovenskom expresionizme, oficiálne je hosťom Trnavskej univerzity a v Bratislave študuje potrebnú literatúru k svojej téme.

Návštevu v LIC sme využili na to, aby sa zoznámila so spisovateľmi a s pracovníkmi, ktorí šíria informácie o slovenskej kultúre do sveta. Kolegyňa A. Petruchiny, o ktorej sme podali krátku správu v minulých oznamoch rubriky Aktuality, si odnáša do knižnice najnovšiu publikáciu M. Šútovca Mýtus a dejiny a rovnako ju zaujala najnovšia publikácia A. Halvoníka Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí.

A. Šikulová