Mosty mimo diaľnic

Aktuality

Desiaty ročník frankofónneho festivalu Cap ? l´Est sa konal od 16. do 19. augusta v Banskej Štiavnici a jeho poetickú časť pripravilo Literárne informačné centrum.

Delikatesy ako husaciu pečeň treba vychutnávať po veľmi malých dávkach, inak sa ich ľahko presýtime. Takto prirovnal poéziu ku gurmánskej lahôdke riaditeľ festivalu Michel de Maulne na záver interpretačného večera Vo dvojici na člnku, počas ktorého bravúrne predniesol svoje obľúbené diela francúzskych básnikov. Napriek tomu, že na jubilejnom ročníku sa z finančných dôvodov zúčastnilo menej básnikov ako v predchádzajúcich rokoch, dokonca reprezentovali len päť krajín - Česko (Marek Šindelka, Štěpán Nosek a Petr Borkovec), Bulharsko (Aksinia Mihailova), Maďarsko (István Vörös), Francúzsko (Guy Goffette) a, samozrejme, Slovensko (Erik Jakub Groch, Mária Ferenčuhová, Rudolf Jurolek, Rút Lichnerová, Mila Haugová a Dana Podracká), nemožno mu uprieť európsky význam. Hlavná línia básnickej časti festivalu bola zameraná na českú poéziu, a to najmä komponovaným pásmom z poémy Vladimíra Holana a básnickými komentármi Dany Podrackej Moja noc s Hamle tom. Kým z meditatívnej poézie večernej hamletovskej inscenácie na nádvorí Starého zámku v češtine (interpretácia Štefan Bučko), slovenčine (Magda Vášáryová) a francúzštine (Michel de Maulne) sa vynárali otázky o zmysle života a poézie sformované českým klasikom, Dana Podracká sa šestnástimi básňami pokúšala nájsť odpovede ženy na tieto znepokojujúce otázky a na poslanie lásky. Traja prítomní českí básnici presvedčili publikum textami, ale aj v diskusiách, že hoci sa česká poézia od 90. rokov vyvíja odlišne ako slovenská, predsa je nám najbližšia. Podľa Petra Borkovca (na foto Ľubomíra Lužinu) odlišný vývin nesúvisí ani tak s rozdelením spoločného štátu, ale skôr s rozdielnou mentalitou, tradíciami a celkovo inými umeleckými podmienkami v Čechách a na Slovensku. Preto je na škodu, že staviame akési diaľnice a chceme, aby k nám po nich prúdila svetová literatúra a, opačne, naša do sveta, no na úkor toho nechávame schátrať mosty, ktoré tu boli vybudované medzi našimi najbližšími básnickými svetmi. Základy takéhoto mosta - zbližovanie básnikov a európskej poézie - buduje festival Cap ? l´Est desať rokov. Ako bude jeho stavba pokračovať? Prevalcujú ho diaľnice?

Marta Bábiková