Mozaika Lipského knižného veľtrhu

17. – 20. marec 2005

Lipský knižný veľtrh v kocke

Výstavná plocha: 49 000 m²

Zúčastnení vystavovatelia: 2 142 z 31 krajín

Návštevníci: 108 000

Sprievodné podujatia: 1500

Autori zapojení do programu veľtrhu: vyše 1000

Novinka: Cena Lipského knižného veľtrhu

Tento rok udelil Lipský knižný veľtrh s podporou mesta Lipsko, spolkovej krajiny Sasko a v spolupráci s Literárnym kolokviom v Berlíne prvý raz Cenu Lipského knižného veľtrhu, dotovanú 45 000 Euro. Porota vyberala z 586 nominovaných diel. Cenu získali Terezia Mora za román Alle Tage (Všetky dni), Rüdiger Safranski za biografiu Schiller oder die Erfindung des Deutschen Idealismus (Schiller alebo počiatok nemeckého idealizmu) a Thomas Eichhorn za preklad románu austrálskeho autora Lesa Murraya Fredy Neptune.

Zamerané na juhovýchodnú Európu a Balkán

„Autorský špeciál“ Lipského knižného veľtrhu sa pod názvom „10 rokov po Daytone“ zameral na aktuálnu situáciu na Balkáne. Šestica autorov zo Srbska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Holandska, Veľkej Británie a Nemecka, ktorá vo svojich dielach reflektuje etnický konflikt a rozpad bývalej Juhoslávie, v dialógu s publikom a médiami pripomenula desiate výročie podpísania daytonskej dohody. Chorvátska autorka Dubravka Ugresic, srbský novinár a spisovateľ Dragan Velikic a Nenad Velickovic z Bosny-Hercegoviny sprostredkovali svoje autentické zážitky z vojnového konfliktu trvajúceho vyše tri roky či pohľad na osobné vyrovnanie sa s údelom prenasledovaných intelektuálov, ktorých kritika nacionalistických režimov priviedla až k emigrácii. Diela západoeurópskych autorov - Lawrencea Norfolka z Veľkej Británie, Manon Uphoffovej z Holandska a Richarda Wagnera z Nemecka priniesli zase pohľad „zvonka“ na občiansku vojnu, zločiny a čistky v bývalej Juhoslávii.

Lipská knižná cena európskeho porozumenia

Knihy chorvátskej spisovateľky, novinárky a sociologičky Slavenky Drakuličovej, ktorá vyrástla v Titovej Juhoslávii so šiestimi republikami a troma náboženstvami a dnes žije striedavo v Chorvátsku, Rakúsku a Švédsku, boli už preložené do vyše dvadsiatich jazykov. Za svoj najnovší román Nikto pri tom nebol – vojnoví zločinci z Balkánu pred súdom získala Lipskú knižnú cenu európskeho porozumenia. Jej nositeľmi sú napríklad Ryszard Kapuściński, Péter Nádas alebo Imre Kertész. Podľa poroty jej dielo spája zlo a banalitu ako ústredný motív európskej literatúry 20. storočia s  nástojčivým problémom teroru. Riešením otázky osobnej či kolektívnej viny vo vojne na Balkáne sa Slavenka Drakulič približuje nemeckej autorke Hannah Arendtovej, ktorá spracovala súdny proces s nacistickým zločincom Eichmannom. „Samozrejme treba rozlišovať medzi niekým, kto nepozdraví svojho srbského alebo moslimského suseda a niekým, kto svojho suseda zabije. Rovnako treba diferencovať medzi vládou, ktorá Srbom odmietne vystaviť pasy a vládou, ktorá nariadi nosenie žltej hviezdy. Ale mlčanie a zatváranie očí pred zjavnou nespravodlivosťou vždy znamená kolaboráciu s politikou, ktorej programom je smrť a ničenie. Či je táto kolaborácia dobrovoľná alebo nie – výsledok je rovnaký“, tvrdí ocenená spisovateľka.                

 

Medzinárodný kongres tvorivého písania

Nemecký literárny inštitút (DLL) v Lipsku, ktorý ako jediný v Nemecku ponúka odborné univerzitné vzdelanie pre autorov a literátov, inicioval prvý medzinárodný kongres tvorivého písania v Európe.  Medzi vyše 60 odborníkmi boli aj zástupcovia Iowas Writers Workshop z USA, pražskej súkromnej Literární akademie či moskovského Inštitútu Maxima Gorkého. Desiate výročie svojho vzniku oslávil DLL maratónom referátov, diskusií a prednášok o formách a metódach písania a prekladu, ale aj spôsobe fungovania a financovania inštitútov, ktoré „produkujú“ diplomovaných spisovateľov.

 

Malé jazyky – veľké literatúry

Prezentácia tzv. malých literatúr zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v Lipsku bola nápaditá už rozmanitosťou foriem. Pri tandemových čítačkách predstavili autori z Poľska, Lotyšska, Ukrajiny a Albánska, ktorí sa už úspešne presadili na nemeckom knižnom trhu, svoje spisovateľské nádeje. Olga Tokarczuk si do tandemu pozvala Mariusza Sieniewicza, Jurij Adruchovyč Ljubka Deresha, ktorý svoj prvý román napísal už ako 15-ročný. Albánsky duet tvorili Ismail Kadare a Agron Tufa, lotyšskú „dámsku jazdu“ Maria Zalite a talentovaná Nora Ikstena. Táto tandemová forma, ktorá mala na veľtrhu premiéru, bude každoročne pokračovať so štvoricou vybraných krajín.

Zmiešané čítačky pre viacero hlasov (či jazykov) vytvorili zaujímavé autorské kombinácie. Spoločné vystúpenia literátov z Čiech, Poľska, Slovenska, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Rumunska, Malty, Cypru, Grécka, Fínska a Švédska pripravili veľvyslanectvá a kultúrne inštitúty v spolupráci s umeleckým štipendijným programom DAAD. Slovenský autor Anton Hykisch čítal v tandeme s rumunským básnikom a prozaikom Danielom Bãnulescom.                                                                               Slávka Porubská