Mozaika odvahy

Jedným z podujatí pri príležitosti osláv 75. výročia SNP bola v Považskej Bystrici (27. 8. 2019) aj prezentácia knižnej novinky spätej s udalosťami spred trištvrte storočia a regiónom stredného Považia, presnejšie okresmi Považská Bystrica, Púchov, Ilava. Uvedenie knihy do života organizovalo v kostole ECAV Ústredie pastoračnej služby OS SR a OZ SR a Vojenská podporná nadácia, ktorá publikáciu vydala pod názvom Okamihy vzdoru.

Autorom knihy dokumentov je priamy účastník Povstania Vladimír Fraňo (1926 – 2012) z Púchova, ktorý zbieral materiály takmer dvadsať rokov a pred smrťou požiadal známeho publicistu so zameraním na vojenskú históriu Pavla Vitka o doplnenie a jej vydanie. Po niekoľkých rokoch sa spoluautorovi a zostavovateľovi P. Vitkovi podarilo knihu nielen dokončiť, rozšíriť, ale aj oživiť takmer 300 fotografiami a dobovými dokumentmi. Navyše aj zabezpečiť jej vydanie tak, aby táto kniha dokumentov vyšla k tohtoročnému jubileu Povstania.

Publikácia Okamihy vzdoru obsahuje text V. Fraňa o protifašistickom odboji v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava, v ktorom autor predstavil občiansky odboj, ilegálny odboj komunistov, boj partizánskych zoskupení a brigád. Pôvodný text doplnil spoluautor vysvetľujúcimi poznámkami pod čiarou, dopracoval nedokončený záver a načrtol biografický portrét V. Fraňa a jeho blízkych.

Druhá časť knihy obsahuje už Vitkove konkrétne príbehy ľudí zo spomínaných okresov, ktorí sa zapojili do bojov na východnom alebo západnom fronte, trpeli počas holokaustu či v zajatí. Desať príbehov prináša desať neopakovateľných osudov ľudí, ktorí nasadili svoje životy v zápase za správnu vec.

Okamihy vzdoru sú predovšetkým mozaikou odvahy povstaleckých vojakov, partizánov, účastníkov protifašistického odboja na všetkých frontoch 2. svetovej vojny z uvedených okresov. Kniha je dokumentom, ktorý prerástol úzky rámec regiónu a pomôže doplniť niektoré neznáme miesta v dejinách Povstania.

Publikácia Okamihy vzdoru, ktorú na podujatí pokrstili ihličím z povstaleckých lesov, je veľavravným odkazom pre všetkých, ale patrí aj tým, „ktorí majú guráž, odvahu a silu postaviť sa proti myšlienkam nacizmu a fašizmu i v dnešných časoch.