Príjemný augustový podvečer s  názvom V  spomalenom zázname priprav i la Mestská knižnica v  Bratislave v spolupráci s Grazer Autorinnen Autorenversammlung, rakúskou spisovateľskou organizáciou, ktorej členmi sú obaja hlavní vystupujúci: slovenský básnik a prekladateľ Marián Hatala aj rakúska poetka, esejistka a autorka rozhlasových hier Petra Ganglbauerová (vpravo). Dvojjazyčné slovensko-nemecké čítanie moderoval Marián Hatala so svojou typickou nenútenosťou, hoci verše, najmä rakúskej hostky zo zbierky Permafrost (Trvalý mráz), mali ďaleko od letnej ľahkosti, mrazilo z ich nástojčivosti. Hatala pohotovo zareagoval aj na deti v publiku a okrem svojich najnovších textov vytiahol aj hravú básničku o hokeji vystavanú na slovných hrách, ktorá rozosmiala všetkých, tuším aj tie tri mačky, ktoré prejavili chvíľkový záujem o dianie na pódiu v bratislavskej Letnej čitárni U červeného raka. Hudobnú časť literárneho večera vyplnil bluesman František Litecký-Šveda.