Muž z ríše víl a škriatkov

Slovenská ilustračná tvorba už desaťročia určuje latku umeleckej náročnosti v knižnej tvorbe na celom svete a jej kredit umocňuje aj také významné medzinárodné podujatie, ako je BIB, na ktorom mnohí naši výtvarníci získali ocenenia. Grand Prix BIB roku 1983 udelili Dušanovi Kállayovi za ilustrácie knihy L. Carrolla Alica v krajine zázrakov. Vydavateľstvo Slovart pripravilo po vyše dvadsiatich rokoch reedíciu tohto oceneného titulu v dvoch verziách – v angličtine a v slovenčine. Myšlienka vydať túto reedíciu sa zrodila počas náročnej prípravy monografie venovanej jej ilustrátorovi Dušan Kállay – Magický svet autorov PhDr. Ivana JANČÁRA a Fedora KRIŠKU v grafickej úprave Vladimíra ROSTOKU. A tak naraz uzreli svetlo sveta tri krásne publikácie, ktoré slávnostne pokrstili kállayovským vínom 4. novembra v Mestskej galérii v Pálffyho paláci v Bratislave. Súčasťou prezentácie bola aj vernisáž výstavy ilustrácií D. Kállaya a jeho manželky Kamily Štanclovej. Do magického sveta ilustrácií Dušana Kállaya môžete vstúpiť priamo na výstave, ale aj prostredníctvom kníh z Vydavateľstva Slovart a pomocou autorových grafických záznamov ,,prežívať romantické nebezpečenstvá a dobrodružstvá zo sveta predstáv a rozprávok a nahliadnuť cez diery v plote na koniec reality”.

–báb-