Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave otvorila vo svojich priestoroch začiatkom marca Polygrafické múzeum Gutenberg, ktoré sústredí exponáty späté s výrobou a spracovaním kníh v minulosti, ale zameriava sa aj na súčasnú výrobu publikácií. V rámci neho otvorili výstavu s názvom Výlet za knihou. Nachádza sa tu široká škála historických tlačiarenských strojov – od najstaršieho ručného príklopového stroja, tastera, monotypovej lejačky, sádzacieho stroja linotype až po novú éru – fotosadzbu. Taktiež počítače, spočiatku neobvyklých tvarov, skenery aj notebooky. Nechýbajú ani rozličné litografické kamene, štočky, sádzadlo, šičky, knihárske zariadenie, ukážky rozmanitých typov písiem, rôznych pomôcok pre tlač a výrobu kníh. Exponáty dopĺňa textovo-ilustračná časť o vývoji kníhtlače, ilustrácií či typov písma. Autorka M. Čížiková zdôraznila, že škola chce týmto prispieť k oživeniu záujmu mládeže o knihu a čítanie. Pred návštevou múzea sa treba nahlásiť na sekretariáte školy (02/4488 4429, 4920 2921). Otvorené je v pracovné dni od 8.00 – 13.00 (Račianska 190, 835 26 Bratislava).