Na Bibliotéke sme prezentovali Slovník literárnej teórie a pásmo o Štúrovi

 

Na 14. medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka Literárne informačné centrum vystavilo produkciu svojich kníh a prispelo dvoma programami v sprievodných podujatiach na výstavisku v Inchebe.

 

V prezentačnom stánku sme vystavili novinku Valčekov Slovník literárnej teórie a zvlášť sme prezentovali knihy slovenských autorov, ktoré vyšli v prekladoch v zahraničí, s podporou komisie SLOLIA.

Do ústrednej výstavnej vitríny veľtrhu sme prispeli expozíciou kníh L. Hanusa, ktorého osobnosť sa na podnet LIC dostala pre roky 2006/2007 do kalendára výročí UNESCO. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež od prof. PhDr. Ondreja Sliackeho a kolektívu, ktorý vyšiel v LIC vlani, bol vystavený v samostatnej expozícii ocenených kníh – získal Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry.

 

Návštevníci si mohli zakúpiť knihy LIC priamo v stánku.

Umelecký program o živote a diele Ľudovíta Štúra s názvom Neodložiť svoje nádeje (autor scenára T. Winkler) sme uviedli v interpretácii hercov Jozefa Šimonoviča, Márie Schlosserovej a Gregora Hološku. Úvodné slovo predniesol riaditeľ LIC Alexander Halvoník. Zvlášť si tento program prišli vypočuť študenti Gymnázia A. Einsteina z Petržalky a ďalší návštevníci veľtrhu.

Prezentácia Slovníka literárnej teórie od Petra Valčeka bola určená pre odborne zamerané publikum a študentov vysokých škôl. Rozpravu o diele, jeho autorskej a redakčnej príprave viedol Anton Baláž a na otázky odpovedal autor Peter Valček a redaktorka publikácie Marta Bábiková.

Medzinárodný knižný veľtrh sa konal v dňoch 9. – 12. novembra 2006 už po štrnásty raz a po jedenásty sa súbežne v spoločných výstavných priestorov konala aj výstava vzdelávania a didaktickej techniky. Výstavné stánky majú čoraz viac aj rôzne vzdelávacie inštitúcie, čím sa zvýrazňuje zacielenie týchto výstavných akcií pre verejnosť, s dôrazom na študujúcu mládež a celoživotné vzdelávanie. Popri tom vydavateľstvá s vlastnými distribučnými sieťami ponúkajú produkciu rôznej, predovšetkým beletristickej literatúry v stánkoch, ktoré plochou aj ruchom pripomínajú kníhkupectvá v predvianočnom čase. K príťažlivosti podujatia treba pripočítať sprievodné podujatia na dvoch scénach. Tento rok ich rozsah dosiahol súčet 100 hodín programov.

Ľubica Suballyová

Foto: Andrej Matuška