Téma v poradí ôsmeho „záhradničenia“ v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave (cyklus diskusií Záhrada: hovory o kultúre a kriku doby) s názvom Na ceste domov sa sústredila na významnú osobnosť slovenskej hudobnej kultúry, Deža Ursinyho. Pozvanie na podujatie prijali básnik Ivan Štrpka, hudobník a publicista Marian Jaslovský a režisér, spisovateľ Peter Krištúfek. Večer plný duchaplných postrehov Ivana Štrpku nadobudol unikátnu atmosféru, a to aj zásluhou pútavo podaných komentárov blízkeho hudobníkovho spolupracovníka a textára. Viackrát zaznela myšlienka, že o takzvanú pečať legendy v súvislosti s Ursinyho osobnosťou sa významne pričinila monografia Mariana Jaslovského. Autor knihy zároveň potešil správou o už treťom, navyše rozšírenom vydaní publikácie s titulom Pevniny a vrchy (Slovart, 2011). Krištúfkov dokumentárny film Momentky predstavuje poctu hudobníkovi, ale i filmárovi Dežovi Ursinymu. Osobné postoje a pohľady troch hostí na mimoriadny zjav v kontexte domácej hudobnej produkcie predstavovali pre divákov zážitok z rozprávania, ktoré podčiarklo moderovanie Petra Michalíka.