Na hranici jazykov

Ako sa dá žiť medzi dvoma jazykmi? V seriáli LIC_oral history pokračujeme v počúvaní autencických svedectiev spisovateľa, básnika a prekladateľa Ivana Čičmanca, ktorý žije od konca šesťdesiatych rokov v nórskom Osle.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.