Obálka poviedok slovenských autoriek v arabskom preklade

Dvanásteho mája – v deň otvorenia pražského veľtrhu Svet knihy, ktorý bol tohto roku venovaný arabskej literatúre – sa na pôde stánku Slovenskej republiky konali hneď dve prezentácie na arabskú tému.

Na prvej prezentácii o 14.00 predstavilo Literárne informačné centrum antológiu poviedok desiatich slovenských autoriek, ktorá vyšla v arabskom preklade pod názvom Don't Touch a vydalo ju egyptské vydavateľstvo Sphinx Agency. Prekladateľ Khalid Biltagi vyzdvihol tematickú a štylistickú pestrosť a novosť prác slovenských autoriek a o antológii povedal, že bude učebnicou písania pre egyptské spisovateľky. Potom prečítal kúsok poviedky Veroniky Šikulovej Tarachtarachbrslana, aby účastníci počuli, ako znie v arabčine a že sa preklad vydaril, o tom svedčali tiché výbuchy smiechu vydavateľa Khaleda Abbása.  Autorka nato prečítala poviedku po slovensky a smiali sme sa aj my, zrejme na rovnakých miestach.

Na túto prezentáciu plynule nadviazala Emíre Khidayer a predstavila dve nové knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve Alberta Marenčina – Život po arabskyPríbehy zo Sumhuramu. Kým tá prvá je voľným pokračovaním mimoriadne úspešného titulu Arabský svet – iná planéta? a zaoberá sa odlišnosťami v našom a arabskom spôsobe života, ktorý je pre nás napriek rozvíjajúcemu sa turizmu do týchto končín stále veľkou neznámou, druhá kniha prináša orientálne príbehy z Ománu, z mesta Sumhuram, ktoré bývalo letným sídlom kráľovnej zo Sáby. Dobre formulované otázky Marty Bábikovej z Knižnej revue podnietili Emíre k zaujímavému rozprávaniu, ktoré ukončili až prípravy na tradičný koktail v slovenskom stánku.