Vydanie jedinečnej monografie František Horniak bolo príležitosťou na stretnutie s naším najoceňovanejším oceľorytcom Františkom Horniakom a  autorkou knihy Antóniou Paulinyovou. V  bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej im kládol otázky Dado Nagy, a tak sa vytvorila možnosť nazrieť do procesu tvorby oceľorytín a  známok, dozvedieť sa, v čom spočíva jedinečnosť českej a slovenskej známkovej tvorby. F. Horniak začínal s  príležitostnými poštovými pečiatkami, až neskôr sa dostal k tvorbe známok. Ani nesmierne domáce aj medzinárodné úspechy mu však neubrali zo skromnosti a na otázku, ktorú zo svojich známok pokladá za najkrajšiu, odpovedal: „Na svoju najkrajšiu známku ešte čakám.“