Na pamäť Vincentovi Šikulovi

Na pamäť Vincentovi Šikulovi

V Dubovej pri Modre, v rodisku Vincenta Šikulu, odhalili pri príležitosti 5. výročia spisovateľovho úmrtia na jeho rodnom dome pamätnú tabuľu akad. sochára Jozefa Barinku. Na tabuli, ktorú dala zhotoviť manželka Anna Šikulová, je vyrytý citát z prejavu Vincenta Šikulu pri odhaľovaní pamätnej tabule Jánovi Smrekovi v Modre: ,,Ak má niekto Božiu iskru, keby z akej chudoby vyšiel, môže dokázať, že sila poézie pretrváva, prekračuje ohraničenosť ľudského života, ba vie byť večná.“ Tieto slová zároveň vyjadrujú, že bardov našej literatúry nespájala len chudoba, z akej vzišli, spätosť s vinohradníckou malokarpatskou oblasťou, láska k jej ľuďom, ale obaja svojou tvorbou dokázali, že tam, kde sa rodí víno, darí sa aj poézii. Pred odhalením tabule si na Vincenta Šikulu slovom zaspomínali jeho priatelia Ľubomír Feldek a Jozef Mihalkovič, starosta Dubovej Alexander Lukačovič a neodmysliteľnou hudbou členovia Spolku dychovej hudby z Ivanky pri Dunaji. Vincent Šikula bol čestným občanom Ivanky pri Dunaji, kde ako študent konzervatória hrával v miestnom katolíckom kostole na organe.

Po odhalení tabule sa zúčastnení presunuli do miestneho kultúrneho strediska, kde slávnostne vyhlásili výsledky 2. ročníka literárnej súťaže Vincúrko o Cenu Vincenta Šikulu za najlepšiu rozhlasovú poviedku. Súťaž vyhlásila Redakcia literatúry a umeleckej publicistiky SRo a do redakcie prišlo 115 súťažných príspevkov, z nich základné podmienky splnilo 69 príspevkov. Päťčlenná porota, ktorej predsedal Roman Brat (členovia: G. Rothmayerová, P. Glocko ml., P. Hudík a R. Horňák),  udelila:

1. cenu rozhlasovej poviedke Necestujte s Clintom Eastwoodom Michala Jedináka,

2. cenu rozhlasovej poviedke Eskorta od Ladislava Hannikera, víťaza prvého ročníka tejto súťaže,

3. cenu rozhlasovej poviedke Diablova trofej Júliusa Balca.

Prémiu Ladislavovi Začkovi za rozhlasovú poviedku Ďéngi, Money, Pénz. Do you understand?

–báb–