S históriou súvisí aj ďalšia novinka z vydavateľstva Perfekt Na písme zostalo – dokumenty Veľkej Moravy. Ide o vydanie historických dokumentov z čias Veľkej Moravy v  reprezentatívnej, esteticky pôsobivej až vznešenej podobe. Kniha vychádza pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Zároveň je pripomienkou poprednej osobnosti vo výskume dejín jazyka a jeho vývinu Eugena Paulinyho (1912 – 1983) – sto rokov od jeho narodenia uplynie 13. decembra. Písomné pamiatky sú predstavené na stranách, ktoré farebným tónovaním žltej a zlatej evokujú patinu času, v historickom, náboženskom a kultúrnom kontexte; sú uvádzané v staroslovienčine, neraz i v latinčine, a v preklade do súčasnej slovenčiny. Kniha je nasmerovaná k širokej kultúrnej verejnosti, no pritom nič nestráca zo svojho odborného rozmeru. Keďže rok 2013 je spojený s jubileom príchodu solúnskych vierozvestov, ešte sa k tejto pozoruhodnej publikácii v Knižnej revue vrátime podrobnejšou prezentáciou.