Najväčšou láskou prírodovedca a spisovateľa Miroslava Sanigu je príroda. Jej skúmaniu sa profesionálne venuje už dlhé roky a krásy, ktoré v nej objavil, pretavil do množstva kníh. Jubilejná štyridsiata vyjde na začiatku nového roka. O svojich nových prírastkoch, ktoré vydal vlastným nákladom, nám Miroslav Saniga porozprával počas Bibliotéky.

Tento rok som pracoval na jednom veľkom projekte: vydal som krásnu knihu Impresie prírody, ktorá obsahuje veľkoformátové fotografie prírody. Sú to jedny z  najkrajších fotografií, aké som kedy v prírode urobil. Kniha je navyše bez textu, takže každý čitateľ, respektíve divák, ktorý si v  nej bude listovať, si môže sám vymyslieť báseň alebo krátku prózu ku konkrétnej fotografii, napríklad na tému Východ slnka s  plesnivcom, Letiaci hlucháň či Orosené konvalinky. K tomuto titulu som však pripravil aj takú „popiskovú“ knihu Symfónia prírody, v ktorej sú zasa najkrajšie slovné opisy prírody. Niektorí čitatelia mi dokonca povedali, že prírodu som v nej opísal krajšie, ako je v skutočnosti. Toho sa už aj trochu bojím, že mi príroda vylepí také zaucho, keď vraj reálne vyzerá horšie ako v  mojich opisoch... Lenže každý, kto je zamilovaný, vidí svoju protistranu krajšiu, než v skutočnosti je. A ja tak vidím prírodu, lebo je to moja najväčšia láska.

Ku koncu roka ešte plánujem vydať jednu zaujímavú knihu Čarokrásna príroda, vyjde aj v angličtine pod názvom Enchanting Nature. Budú v nej zachytené rôzne prírodné výjavy, ako prírodniny, skaly, rastliny, zvieratá... Pre ľudí, ktorí sa chcú na prírode aj trošku zasmiať, som pripravil 30 najúsmevnejších historiek z prírody. Verím tomu, že v  dnešných dňoch, keď je všade okolo nás toľko smútku, záťaže a depresie, padne čítanie takýchto veselých zážitkov veľmi dobre.

V  najbližšom období chystám ešte knihu Zrkadlenie Stvoriteľa v  prírode, mala by vyjsť začiatkom budúceho roka. Bude obsahovať moje úvahy o tom, v akých podobách vidíme stopy Stvoriteľa v prírode či ako viesť deti k jej vnímaniu a láske k nej, aby sa potešili aj z najmenšieho slimáčika, sýkorky či mráčika na oblohe... Takto chcem priblížiť prírodu najmä mladým, aby ju chápali ako potrebnú, pretože bez nej by sme boli všetci stratení.