Bratislavské kníhkupectvo Martinus na Obchodnej pri-
vítalo 10. mája vzácnu návštevu – na pozvanie vydavateľ-
stva Ikar prišiel na Slovensko ruský spisovateľ Dmitry
Glukhovsky, ktorý je našim čitateľom známy predovšet-
kým vďaka apokalyptickej trilógii Metro 2033, Metro
2034 a Metro 2035 – posledný diel vyšiel pred niekoľ-
kými týždňami v preklade Martina Sliza, recenziu sme
priniesli v KR 4. V diskusii s Jurajom Šlesarom autor uviedol, že nápad vytvoriť túto trilógiu dostal
ešte v 90. rokoch, keď dochádzal metrom do školy a trávil v ňom denne dlhé hodiny: „Zároveň som
sa v tom období dočítal, že moskovské metro je vlastne najväčším atómovým úkrytom na svete.
Začal som si predstavovať, ako by to vyzeralo, keby zrazu prišla apokalypsa a ľudia by sa ukryli
práve v moskovskom metre.“ Na prvú knihu dlho nenašiel vydavateľa, preto sa ju v roku 2002 roz-
hodol zverejniť na internete – stal sa tak jedným z prvých autorov, ktorí svoje dielo sprístupnili
čitateľom týmto spôsobom. Metro 2033 je podľa jeho slov v mnohých aspektoch opisom života
Rusov v 90. rokoch minulého storočia, ktorý sa nanovo budoval na ruinách starého sveta: „Metro
nebolo za bývalého režimu iba dopravným systémom, ale bol to chrám, symbol svetlej budúcnosti,
ktorá mala čakať Sovietsky zväz. Na udalosti po jeho páde neboli ľudia pripravení.“ V najnovšom,
treťom diele, reflektuje najmä to, ako sa ruská spoločnosť za tých dvadsať rokov zmenila. Autor si
neodpustil ani vtipnú poznámku, že slovenský preklad svojich kníh síce nevie posúdiť, ale originál
je podľa neho perfektný!