Na Svete knihy v Prahe sme predstavili Genius loci

Hlavnou témou 18. ročníka Medzinárodného knižného veľtrhu Svět knihy 2012, ktorý sa konal v čase od 17. do 20. mája v Průmyslovém paláci v Křížikových pavilónoch na Výstavišti v Holešoviciach, bola literatúra oblasti Čierneho mora. Čestným hosťom bolo toho roku Rumunsko. Výber Rumunska ako čestného hosťa na tohtoročnom pražskom veľtrhu bol pre návštevníkov veľtrhu jedinečnou príležitosťou zúčastniť sa mnohých kultúrnych akcií, programov a aktivít, ako aj prezrieť si nové knižné publikácie.

LIC zabezpečilo reprezentačný národný stánok SR v strednej hale, číslo S 114, s rozlohu 60 m2,kde bolo vystavených vyše 500 titulov z produkcie 42 slovenských vydavateľstiev. Stánok využívali na svoje rokovania mnohí slovenskí vydavatelia, prekladatelia, literárni agenti, ako aj zahraniční hostia z radov odbornej i laickej verejnosti.

Navštívili ho aj viacerí významní hostia, medzi nimi napríklad Ladislav Snopko, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe, aj prezident Českej republiky Václav Klaus, ktorému riaditeľka LIC Miroslava Vallová venovala knihu Karola Kállaya: Bratislava moja, z produkcie vydavateľstva Slovart. Zástupcovia LIC sa zamerali taktiež na organizovanie početných stretnutí s českými vydavateľmi a s obchodnými partnermi v rámci prípravy čestného hosťovania Slovenska na tomto veľtrhu v roku 2013.

Okrem expozície národného stánku pripravilo LIC na výstavisku aj sprievodné akcie:

  1. V prvý deň veľtrhu bola v susedstve národného stánku slávnostne otvorená jedinečná výstava fotografií „GENIUS LOCI – (ROZ)HOVORY O SLOVENSKU“ za účasti riaditeľa vydavateľstva Dajama Daniela Kollára.
  2. V rámci piatkového programu sa na pôde slovenského stánku konal slávnostný koktail.
  3. Sobota sa niesla v duchu prezentácie knihy GENIUS LOCI – (ROZ)HOVORY O SLOVENSKU, ktorú sme organizovali v spolupráci s vydavateľstvom Dajama. Celkovú atmosféru dotvorilo hudobné vystúpenie Mariána a Martina Geišbergovcov.

Aj v tomto roku bol realizovaný predaj publikácií niektorých slovenských vydavateľstiev. Predaj bol úspešný, predávala sa najmä pôvodná literatúra a historické knihy. Na záver veľtrhu sme časť knižnej produkcie odovzdali pani PhDr. Pátkovej z Katedry slovakistiky Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe do knižnice slovakistiky pre potreby študentov slovenského jazyka a literatúry. Účasť na tomto veľtrhu každoročne hodnotíme ako úspešnú. O slovenskú literatúru a knihy a ich nákup je tradične obrovský záujem, hlavne z radov laických návštevníkov.

Miroslava Bilačičová

Prezident ČR Václav Klaus v slovenskom stánku

Prezident ČR Váslav Klaus
dostal do daru knihu
Bratislava moja 

Geisbergovci spievajú

Spievajú Marián a Martin
Geišbergovci

Snopko na výstave Genius loci

Ladislav Snopko na
výstave Geniu loci

Fedor Gál v slovenskom stánku

Fedor Gál v slovenskom
stánku

Prezentácia knihy Genius Loci

Prezentácia knihy
Genius loci

Publikum

Publikum počas
prezentácie

Výstava Genius Loci

Pohľad na výstavu
Genius loci

Slovenský stánok

Stánok Slovenska
na Světe knihy