Na Filologickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity začiatkom školského roka prezentovali novú učebnicu slovenského jazyka určenú pre rusky hovoriacich záujemcov autorov Svetlany N. Pachomovej a Jaroslava Džoganika Slovackij jazyk. Učebnik dlja studentov vysšich učebnych zavedenij (Slovenský jazyk. Učebnica pre študentov vysokých škôl). Nová učebnica je koncipovaná na ruskom základe, výklady a sprievodné texty sú v ruštine, ale ambíciou tvorcov bolo uspokojiť aj dopyt ukrajinských poslucháčov. Základom učebnice je 35 cvičení rozdelených do jednotlivých lekcií, hlavnou metódou práce je čítanie s porozumením, precvičovanie, dialóg. Možnosť samoštúdia ešte dopĺňa priložené DVD na nácvik správnej artikulácie hlások, výslovnosti slov a viet, intonácie a variabilitu konverzácie.