Na úvod Capalestu o európskej kultúre

V stredu 15. augusta sa v Banskej Štiavnici začal 5. otvorený festival Capalest úvodnou debatou zo série troch diskusií na tému: Postavenie kultúry a umenia v Európskej únii a význam Európskeho parlamentu.

Tento informačno-iniciačný dialóg je novinkou v programoch festivalu poézie, hudby, divadla a iných umení. Napokon tohtoročné podujatie sa nesie pod názvom Dajme dušu Európe. Jeho leitmotívom je 50. výročie podpísania Rímskych zmlúv. Nielen dialóg medzi umelcami rôznych krajín a rôznych odborov a prenos umeleckého posolstva divákom, ale aj hľadanie a napĺňanie legislatívneho priestoru môžu pomôcť významnejšiemu postaveniu kultúry v európskom priestore, než má dosiaľ.

 

Alner a Hykisch

Hľadisko a hostia


Rómska kapela primáša Jána Demeho
hrala na Trojičnom námestí, potom
v prievode po hlavnom trotoári
prešla Banskou Štiavnicou

 


Michel de Maulne


José Vieira Branco


Milan Gaľa


Róbert Hajšel

Hlavnými hosťami debaty boli José Vieira Branco, veľvyslanec Portugalska, a Milan Gaľa, poslanec Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelanie. Debatu viedol Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Odzneli tu referencie o dokumentoch EP a konkrétne iniciatívy poslancov na zvýšenie rozpočtu EÚ pre kultúru, ale aj apely na nevyhnutnosť vniesť kultúru do širších priestorov než len na umelecké scény, resp. ich rozširovanie. Zastúpenie hostí v diskusii z významných inštitúcií vystriedali umelci z rôznych sfér: Tiziana Coluso, Assen Miltschev, Jean-Pierre Lemaire, Jana Orlická, Miroslava Vallová a ďalší umelci, ktorí predniesli vlastné skúsenosti zo svojich oblastí pôsobenia (literatúra, preklad, hudba a pod.), ako aj názory na fungovanie legislatívnej praxe v kultúre a umení. Riaditeľ festivalu Michel de Maulne predostrel zámer veľkého projektu – zriadiť letnú univerzitu pre mladých ľudí, aby budovali Európu napĺňajúcu ich vlastné vízie.

Večer sa v Kostole sv. Kataríny konal prvý z koncertov festivalu, nazvaný Matke Božej, na ktorom odzneli mariánske piesne z rímskokatolíckej a gréckokatolíckej liturgie v podaní ženských speváckych skupín z Liptovských Sliačov, z Telgártu a z ukrajinského Ťačivu.

Oficiálne otvorenie festivalu sa uskutoční vo štvrtok 16. augusta. Naplní ho bohatý program, budú pokračovať diskusie a potrvá do nedele 19. augusta 2007. V tomto roku sa na festivale zúčastňuje rekordný počet účastníkov – 250 hostí – básnikov a ďalších umelcov Európy.

Ľubica Suballyová

Foto: autorka