Na Zemplíne o Zemplíne

Do Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach pozvali v marci na besedu básnikov Rudolfa ČIŽMÁRIKA a Martina VLADIKA. S autormi sa stretli študenti Gymnázia Pavla Horova, Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu, Cirkevnej strednej odbornej školy v Michalovciach. Hostí predstavila riaditeľka knižnice Monika ŠLEISOVÁ. Autori potom porozprávali o svojej tvorbe a odpovedali na otázky študentom i pedagógom, ktorých zaujímalo, odkiaľ čerpajú inšpirácie, ako sú spokojní s kritikami či s vydávaním zbierok, aké majú záľuby… Zo študentiek bola najviac zvedavá Monika Kandráčová.

Martina Vladika inšpirovali v poézii aj niektoré prípady z jeho sudcovskej praxe. Jednu báseň napísal bezprostredne potom, keď si v  rozvodovom spise prečítal odpoveď 10-ročného chlapca na otázku, s kým chce bývať: „S oboma rodičmi.“ Michalovský rodák M. Vladik si zaspomínal aj na svoje gymnaziálne štúdiá, futbalovú záľubu a prezradil svoj autorský sen. Novelou či poviedkou by chcel spropagovať život a dielo maliara Teodora Moussona, ktorý na Zemplíne pôsobil, ale nikdy sa nenaučil po slovensky. Jeho fantáziu provokuje aj legenda o zakladateľovi vinárskej fabriky Hubertovi, ktorá nie je celkom pravdivá a vyžaduje si výskum. Posledné poetické zbierky Martina Vladika Štyridsať básní a Psie časy vyšli vo vydavateľstve Alexandra R. Čižmárika, ktorý porozprával o vydavateľskej práci, ale aj o svojej prozaickej, poetickej, prekladateľskej a publicistickej tvorbe.

Sandra Sokologorská, študentka Gymnázia P. Horova Michalovce