Patrím ku staršej generácii, ktorá ešte stále číta. My sme nepoznali iné zdroje informácií, preto aj keď ideme radi na film, či pozeráme televíziu, hlavným zdrojom informácií sú pre nás knihy. Už v detstve, len čo som sa naučil čítať, som rád čítal rozprávky. V obchodoch ich ponúkali chudobným deťom ako reklamu. Stále som presvedčený, že v rozprávkach je toľko aktuálnej a živej pravdy, že by bola veľká škoda, keby deti nepoznali tieto prastaré múdrosti, často v skratke vypovedaný obraz života, kde zápasí dobro a zlo. To dobré vždy víťazí, namáhavo, ťažko, po prekonaní prekážok. Nepoznám rozprávku, kde by víťazilo zlo.

Neskoršie som čítal romány. Knihy som si požičiaval v mestskej knižnici. Postupne som porozumel, že romány a poviedky sú o živote. Trocha historizujúca ruská literatúra. Dostojevskij objavuje v živote, vo vzťahoch ľudí hlbšiu dimenziu. Človek je oveľa viac než manipulovateľný objekt. Postava v literatúre je oveľa viac než vešiak na názory a vášne.

Socialistická literatúra bola plytká. Obhajovala utópiu, ktorá mi ničila život. Glorifikovala vojnu, zločiny a násilie. Predstavovala falošný obraz života ľudí, ktorí prinášajú veľké obete, umierajú za to, aby sa presadil politický režim, ktorý je už vo svojom jadre zločinný. Celá armáda naivných hrdinov, ktorí vo svojej slepej viere kladú svoje životy, obetujú rodiny, mladosť, aby sa niektorí privilegovaní ľudia mali dobre. Glorifikácia revolúcie ako jedinej cesty k všeobecnému blahobytu a mieru. Sám som žil pod kolesami toho obrovského mechanizmu a jasne som videl a prežíval jeho klamstvá.

Po celý život som bol, aj ostávam veriacim, kresťanským človekom. V tejto oblasti v našich zemepisných šírkach nevznikli mimoriadne diela. Cirkevní spisovatelia buď historizujú, obhajujú súčasný stav, alebo rozrieďujú diela známych teológov. Na Slovensku nepoznám spisovateľa, ktorý by novou formou, originálne a zrozumiteľne modernému človeku rozprával o veľkých pravdách, ktoré v minulosti inšpirovali ľudí, aby kládli svoje životy. Vari len Milan Rúfus. Kresťan, prorok a učiteľ toho Božieho, čo nás nesie a dáva zmysel. A v Českej republike Tomáš Halík. Títo ľudia poctivo stoja pri modernom človeku. Trápia sa s ním, pochybujú s ním, hľadajú s ním, ale neopustia ho. Ich knihy, každá jedinečná, múdra a pokorná, ponúkajú odpovede na naše bolesti a nekonečné smútky.