Literatúra pre mňa, či už ako čitateľa, ale aj ako tvorcu, má svoje opodstatnenie predovšetkým, no nielen v tom, že mi pomáha zorientovať sa v sebe, väčšmi a intímnejšie sa poznať, nájsť, vydolovať v sebe niečo vzácne, vznešené, niečo, čo na prvý pohľad azda ani nevyzerá tak vzletne a pateticky, ako tieto moje slová; niečo, čo napokon ani neviem, že mám... Čím viac budem vidieť do seba, tým budem mať ostrejší a priamejší výhľad na ostatných, tým sa mi môže osvetliť cesta k druhým. Znie to možno príliš lacno a nadnesene, no ja som už dnes presvedčený, že literatúra to nie je len napísaný záznam, ale práve aj život, ktorý sa pomocou nej dá meniť. Akcentujem v tejto súvislosti najmä tvar slovesa „meniť“, teda nie zmeniť. Literatúra je predsa proces, postupnosť, život, a teda i smrť... V tomto kontexte som si spomenul na slová popredného slovenského prozaika Petra Jaroša, ktorého som sa pred časom spýtal, či je podľa neho možné, aby literatúra zmenila svet. Jaroš odpovedal jednou vetou, ktorú už komentovať mne neprislúcha, lebo vyriekol: „Svet ťažko, ale človeka áno, a ten potom môže meniť aj svet.“

Som presvedčený, že literárny život sa na Slovensku za posledné dve dekády v mnohom zmenil. Je to predsa prirodzené. Čo už prirodzené nie je, je fakt, že doposiaľ je v slovenskej literatúre mnoho takých, čo si zmenu vedome mýlia s alternáciou. Ale sú tu odrazu aj takí, ktorí sú presvedčení, že ich vkus je indikátorom literárnej kvality. Aká je to však tá „kvalitná literatúra“?! Napokon sú len knihy, ktoré sa čítajú, a potom tie ostatné. V obidvoch skupinách možno nájsť obdivuhodné príbehy, krásu, dobrodružstvo, krv, život, oheň..., ale takisto i zosmolené výpotky a priegrcky zakomplexovaných „graf-onanov“. Čoraz častejšie mi napadá, že známe Litera scripta manet by dnes na Slovensku trefnejšie znelo doplnené ako Napísané ostáva – zabudnuté.

Slovenský básnik a prozaik Peter Bilý nedávno v našom rozhovore vyjadril presvedčenie, že úspech v slovenskej literatúre neznamená nič. V tejto súvislosti sa práve neúspech javí ako výhra...