Nadácia Roberta Boscha v spolupráci s Literárnym kolokviom Berlín

vypisuje ďalší ročník súťaže

Grenzgänger,

t.j. tí, čo prechádzajú hranice, v tomto prípade východným smerom.

O podporu sa môžu uchádzať autori literárnych a esejistických diel, fotografických publikácií, kníh pre deti a mládež, scenárov dokumentárnych filmov a rozhlasových relácií, ktorí zatúžili objaviť niektorú z krajín strednej, východnej či južnej Európy, alebo dokonca Čínu, plánujú výskumnú cestu na východ a výsledné dielo by radi publikovali v nemeckom jazyku. Výsledky ich prác by mali zasiahnuť čo najširšie publikum a prispieť tak k lepšiemu spoznaniu a pochopeniu diania v týchto krajinách.

Nadácia udeľuje štipendiá vo výške od 2.000,- do 10.000,- €, podľa rozhodnutia nezávislej poroty.

Prihlášky treba zaslať do 31. októbra 2008.

 

Podrobné informácie a podmienky, za ktorých sa možno uchádzať o štipendium,
sú dostupné na internetových adresách:

www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger

alebo

www.lcb.de/grenzgaenger

(lic)