Stnislava Chrobáková číta
Stanislava Chrobáková Repar 
číta zo svojej knihy
Slovenka na kvadrát 

 

Literárne informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava pripravilo v Letnej čitárni U červeného raka 10. júla autorské čítanie poetky, spisovateľky a literárnej vedkyne Stanislavy CHROBÁKOVEJ REPAR. V rozhovore s novinárkou Tinou ČORNOU, tentoraz v úlohe moderátorky, v programe nazvanom podľa básnickej zbierky Nahá v tŕní autorka priblížila poslucháčom nielen svoju tvorbu, ale pohovorila aj o osobných životných rozhodnutiach. Jedným z najzávažnejších bolo presídlenie do Slovinska (roku 2000), kam nasledovala svojho nového manžela, slovinského básnika, filozofa a vydavateľa Primoža Repar. Nešlo len o presídlenie geografické, ale najmä jazykové a kultúrne, keďže sa nechcela vzdať literárnej činnosti. Kritické postrehy o tom, čo musela prekonať ako imigrantka v kultúrne blízkej krajine, napísala v knihe epistolárnych fejtónov Slovenka na kvadrát. Vyšla v slovinčine v Ľubľane aj v slovenčine v Bratislave, autorka z nej sama prečítala ukážky.

 

Záverečnú časť programu venovali monografii Úzkosť dokorán, v ktorej Stanislava Repar zhrnuje dielo predčasne zosnulej poetky a prekladateľky Viery PROKEŠOVEJ (1957-2008). Knižka vyšla roku 2012 v LIC a je v nej bohato zastúpená aj básnická tvorba Viery Prokešovej, ukážky z nej čítala Lucia HURAJOVÁ.

 

V programe vystúpilo ostravské duo Johanband – huslista Jiří Macháček, šéfredaktor ostravskej literárnej revue Protimluv, a gitarista Pavel Johančík, ktorý zaspieval zhudobnené básne Jiřího Ortena, Ivana Wernischa a Oldřicha Mikuláška.

 

Hudobná vsuvka
duo Johandan

Moderátorka Tina Čorná
moderátorka Tina Čorná

Lucia Hurajová
Lucia Hurajová