Nahlas o mlčaní

10. septembra sa v priestoroch knižnice Goetheho inštitútu uskutočnila prezentácia biografickej knihy Bolestivé mlčanie, ktorej preklad práve vyšiel vo vydavateľstve Premedia. Súčasťou podujatia bola aj diskusia s jej autorkou, nemeckou publicistkou a spisovateľkou Alexandrou Senfftovou. Jej starý otec Hanns Ludin bol vysokopostaveným nacistom pôsobiacim na Slovensku počas druhej svetovej vojny vo funkcii nemeckého veľvyslanca. Po vojne bol v Bratislave odsúdený na trest smrti a popravený. Vo svojej knihe sa Senfftová vyrovnáva nielen s jeho minulosťou, ale predovšetkým so vzťahmi k svojej matke a babke. Prvá nebola schopná pochopiť vinu svojho milovaného otca, druhá ignorovala zločiny, ktoré spáchal a podporovala jeho mýtus. Príbeh autorkinej rodiny sa ideálne vpisuje do súčasných historicko-literárnovedných teórií tykajúcich sa vyrovnávania sa s druhou svetovou vojnou (A. Assman či C. Schaumann). Kniha v roku 2008 získala Cenu za najlepšiu nemeckú biografiu.

Alexandra Senfft počas diskusie priznala, že príbeh jej rodiny je veľmi osobnou témou, ku ktorej sa dostala až ako dospelá žena. Pátranie po odpovediach ju priviedlo aj do Bratislavy, miesta pôsobenia a popravy jej starého otca (Hannsa Ludina popravili v roku 1947). K tomu mala veľmi zaujímavú poznámku o pamäti v štruktúre miesta. Počas mnohých prechádzok po Bratislave nespozorovala žiadne znaky fašistickej minulosti, dokonca ani na budove bývalého sídla Gestapa nenašla žiadnu informačnú tabuľku. Podľa nej je veľmi dôležité udržiavať pamäťovú stopu o obetiach a zločinoch druhej svetovej vojny, aby sa z nich mladé generácie poučili a neopakovali chyby minulosti.

Alexandra Senfft (nar. 1961, na fotke L. Macsaliovej) sa narodila v Hamburgu a študovala islamistiku a nemeckú a anglickú literatúru. Vo svojich publikáciách sa zaoberá otázkami ľudskej identity, predovšetkým na príklade Nemecka a  izraelsko-palestínskeho konfliktu. Píše pre významné nemecké noviny a časopisy. V roku 2016 jej vyšla kniha Der lange Schatten der Täter. Nachkommen stellen sich ihrer NS-Familiengeschichte.

  • Nahlas o mlčaní - 0
  • Nahlas o mlčaní - 1
  • Nahlas o mlčaní - 2