Katke Feldekovej, skupine Ka-Fe-Band a  Ľubomírovi Feldekovi patril piatkový podvečer 29.  júna v  bratislavskej čitárni U červeného raka. Básnik a prekladateľ pripomenul sviatok sv. Cyrila a Metoda a našu prvú báseň Proglas, ktorú všetci poznáme v  úžasnom preklade Viliama Turčányho a  Eugena Paulinyho. Rýmovaný Feldekov preklad vyšiel ako bibliofilské vydanie s ilustráciami Miroslava Cipára v grafickej úprave Petra Ďuríka. V  súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2011 získal tento Proglas Cenu ministra kultúry SR. Pozrieť si ho môžete v bratislavskej Bibiane. Feldek publiku pár veršov zarecitoval:

Z Proglasu Ľ. Feldeka

… Vy, čo túžite
rásť z lásky ako Božie zbožie – azda
neviete, kde je pravda odveká?
Tak ako každé semeno a brázda
potrebuje aj srdce človeka

dážď Božích písmen, aby úroda
Božia v ňom bola ustavične väčšia.
Národy bez kníh! Azda na svete
je málo podobenstiev, ktoré svedčia,
že samy sebe nerozumiete?

Vo všetkých rečiach sveta nie je tá
bezmocnosť ešte vyslovená celá!
Nuž podobenstvo na um prichodí
i mne – pár slov, čo povedať chcú veľa:
Nahé sú bez kníh všetky národy!

S  tým, že mu práve vyšiel knižne nový preklad Shakespearovej hry Kráľ Lear, sa Feldek nepochválil. Robíme tak za neho a  pripomíname, že v  edícii vydavateľstva Ikar už vyšli tieto jeho preklady Shakespeara: Rómeo a  Júlia, Sen svätojánskej noci, Othello, Ako sa vám páči, Antonius a  Kleopatra, Hamlet, Skrotenie čertice, Trojkráľový večer, Búrka, Sonety, Zimná rozprávka a Macbeth.