Najkrajšia obrazová kniha na papieroch PERGRAPHICA

Spoločnosť Europapier Slovensko prichádza opäť s jedinečnou príležitosťou pre vydavateľov, autorov, grafikov, FOTOGRAFOV, ILUSTRÁTOROV. 

Získaj dizajnový papier PERGRAPHICA® a prostriedky na tlač publikácie v celkovej hodnote 2.000€!

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplň prihlášku

2. Vytvor prezentáciu resp. krátke video, ktoré objasnia zámer a pošli na adresu: marketing@europapier.sk

3. Termín uzávierky projektov je 30.9.2022

4. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: OKTÓBER 2022

Podminky a pravidlá súťaže:

- predstavenie projektu obrazovej knihy formou pdf alebo video prezentácie – ukážka textu, finálnej podoby celkového dizajnu, stručný opis projektu a stručný opis autorov projektu s ukážkou doterajšej tvorby. Rozvrhnutý storyboard je výhodou

- výherca získa podporu knižného projektu v celkovej sume 2.000€ a zľavu na ďalší papier z ponuky spoločnosti Europapier Slovensko potrebný na tlač projektu

- víťazný projekt vyberie porota zložená z profesionálov v oblasti knižnej tvorby, dizajnu, fotografie, prip. ilustrácie

- vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ceny prebehne v októbri 2022

- knižný projekt musí byť realizovaný – vytlačený a distribuovaný do predaja do konca roka 2023

- vyplnením prihlášky nám udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov

- na tlač musí byť použitý papier z dizajnového radu PERGRAPHICA® White Design

- knižný projekt môže prihlásiť vydavateľ, autor, fotograf, ilustrátor, grafický dizajnér a pod. (na knižnom projekte môže pracovať aj kolektív autorov)

- kvalita predstavovaného knižného projektu sa vníma celostne

- posudzuje sa celkový koncept a estetický výraz knihy (obsahová a ideová stránka, grafické spracovanie) a prihliada sa na využitie tlačových možností papiera PERGRAPHICA® najmä pri reprodukcii ilustrácií a fotografií

- publikácia musí byť prioritne určená pre slovenský trh (pri tlači knihy mimo územia SR, náklady spojené s prepravou hradí výherca, resp. si dopravu zabezpečí vo vlastnej réžii)

- vek a štátna príslušnosť autorov nie sú vyhradené

- na vydanie knižného projektu môžu byť požadované ďalšie granty

- výherca súťaže má povinnosť po vydaní knihy dodať vyhlasovateľovi súťaže 30 ks výtlačkov knihy

- výherca má povinnosť v tiráži knihy uviesť formuláciu: „Kniha vznikla vďaka podpore ...“ a taktiež uviesť presný druh a gramáž použitého papiera / papierov. Presné znenie bude špecifikované dodatočne

- každý prihlasovateľ získa vzorkovník papierov PERGRAPHICA®

Partneri: LIC, EUROPAPIER, PERGRAPHICA