12. ročník celoslovenskej súťaže

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2004

V marci sa už tradične stretávajú v Banskej Bystrici nástenné, stolové či plagátové kalendáre na prestížnej celoštátnej súťaži Najkrajšie kalendáre Slovenska 2004. Do kancelárie hlavného organizátora, Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov,  prišlo 30 kalendárov od 21 vydavateľov, medzi nimi sú najviac zastúpené reklamné agentúry, tlačiarne, autori, mestá a obce a  neziskové organizácie. Kuriozitou je reliéfny kalendár Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči s nevšednou tematikou tatranských vysokohorský chát. Tento rok je menej kalendárov, ktoré pre svojich občanov vydali mestské a obecné úrady, tejto tvorbe ostali verné len obce Štrba a Seňa.

Dominujúcimi témami sú slovenská príroda, ľudová architektúra, ale aj iné  pamiatky, najmä kostoly a historické mestá. Kalendáre prezentujú aj krásy skla, staré autobusy, vlčie maky, biofaktory, ale aj diela starých majstrov.

Z desiatich súťažných kategórií je tento rok obsadených len osem. Najsilnejšou kategóriou sú reprezentačné firemné kalendáre a voľne predajné nástenné kalendáre. Početnejšie ako v minulosti sú zastúpené stolové a plagátové kalendáre, celkom však absentovali kartičkové kalendáre.

Počas slávnostného otvorenie výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 10. marca vyhlásili výsledky 12. ročníka súťaže Najkrajšie kalendáre. V jednotlivých kategóriách získali prvenstvo kalendáre Slovenskí lekárnici (Dino),  Astronomický kalendár (Slovenská ústredná hvezdáreň), Vlčie maky (Spektrum Grafik), Seňa (obec Seňa), Sklo (ABV štúdio). Porota udelila mimoriadne ocenenie  kalendáru Katedrály z produkcie tlačiarne Gupress za

zviditeľnenie vzácnych kultúrno-historických klenotov Slovenska. V kategórii stolové

kalendáre získal prvenstvo kalendár História autobusov (Ag. Kvintet) a v kategórii autorských kalendárov Rastislav Bero za Všetko má svoj čas. Ocenenie si odniesli aj tvorcovia Reliéfneho kalendára zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči.

Po skončení výstavy v Banskej Bystrici (koncom marca), poputuje kolekcia aj do  Levíc, Piešťan, Popradu, Banskej Štiavnice a ďalších slovenských miest.

Organizátori majú k dispozícii 2 ucelené kolekcie najkrajších kalendárov Slovenska, a preto ich môžu bezplatne požičiavať aj kultúrnym domom, knižniciam a iným vystavovateľom v ďalších slovenských mestách. Voľné sú ešte 4 termíny.

Bližšie informácie na tel. čísle Klubu fotopublicistov: 0904 634 162.

–vb–