Regionálne knižnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja každoročne vyhlasujú súťaž o najkrajšiu knihu Horného Považia, Oravy, Kysúc, Liptova a Turca vydanú v predchádzajúcom roku. Nominované môžu byť tituly späté s konkrétnym regiónom tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách – beletria a odborná literatúra. Čitateľské hlasovanie prebieha v mesiacoch marec a apríl. Koncom apríla jednotlivé knižnice slávnostne vyhlásili výsledky súťaže.

V Krajskej knižnici v Žiline bolo tento rok nominovaných 71 titulov. Ocenenie Kniha Horného Považia 2013 v kategórii odborná literatúra získala kolektívna monografi a pod vedením Drahomíra Veličku Jablonové 1268 – 2013 (Obec Jablonové), ktorá podrobne mapuje dejiny obce. V kategórii beletria zvíťazila historická romanca Ľubice Mišíkovej Vyvolená (Slovenský spisovateľ).

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa o titul Kniha Oravy 2013 uchádzalo 25 nominovaných titulov. Víťazom v kategórii odborná literatúra sa stala publikácia Márie Spišiakovej V tôni jablone (Štúdio F) zachytávajúca životný príbeh chudobnej roľníckej rodiny z oravskej dediny Chlebnice. V kategórii beletria sa na prvom mieste umiestnila historická próza Petra Hubu Čas veľkých činov (Janka Hubová) inšpirovaná osudmi rodu Turzovcov.

V Kysuckej knižnici v Čadci vyhlásili výsledky súťaže Kniha Kysúc 2013. Zo šesťdesiatich nominovaných titulov si prvenstvo v kategórii odborná literatúra odniesol kolektív autorov za publikáciu Štyridsaťpäť rokov Kysuckej nemocnice v Čadci. História a súčasnosť (Kysucká nemocnica s poliklinikou). V kategórii beletria zvíťazila rozprávková kniha Antona Pajonka Dar od mravčieho kráľa (Magma).

V Knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši bolo na titul Kniha Liptova 2013 nominovaných 49 publikácií. V kategórii odborná literatúra sa víťazom stala kniha príbehov a receptov tatranských chatárov či hotelierov Tatry na tanieri (Vydavateľstvo Matice slovenskej) od Štefana Packu. V kategórii beletria prvú priečku obsadil Milan Igor Chovan s výberom povestí Liptovské čriepky (Epos).

Knihou Turca 2013, ktorú vyhlasuje Turčianska knižnica v Martine, sa z 28 nominovaných titulov v kategórii odborná literatúra stala publikácia Výnimočná. Priatelia k 60. máju života prof. MUDr. Kataríny Adamicovej, PhD. (Katarína Adamicová) od autoriek Ž. Fetisovovej, L. Chrástekovej, A. Mažgútovej a I. Polákovej. V kategórii beletria zvíťazili Peter Mišák a Peter Vrlík s knihou povestí Rozprávky spod slovanskej lipy (Matica slovenská).

Z víťazných publikácií bude zostavená putovná výstava, ktorá sa postupne predstaví vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.