Najkrajšie knihy Slovenska 2003

 

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Vydavateľstvo Slovart za knihu

Dušan Buran a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia - Gotika

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie

Peter Uchnár za knihu

Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Jana Sapáková za knihu

Dušan Buran a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia - Gotika

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie

vydavateľstvo Ex Tempore - Panenka & Panenka za knihu

Rudyard Kipling: If / Keď / Když

Cena Ministerstva škoLstva SR vydavateľstvu za učebnicu

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá za knihu

Karol Thiry - Miroslav Janek: Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie

Tlačiarne BB za knihu

Dušan Buran a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia - Gotika

 

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Vydavateľstvo Perfekt za knihu

Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí

 

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

Juraj Puchovský za prácu

Faust

Najkrajšie knihy Slovenska 2003

a)  Vedecká a odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry a príležitostných tlačí)

¤ Buran, Dušan a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika. Graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, Bratislava. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

¤ Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 2 - Slovensko v staroveku. Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák, Juraj Vontorčík), Vydavateľstvo Rak, Budmerice. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

¤ Dvořáková, Daniela: Rytier a jeho kráľ. Fot. Jakub Dvořák, Jozef Hardoš a Michal Hatrák, graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák, Juraj Vontorčík), Vydavateľstvo Rak, Budmerice. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

¤ Marsina, Richard: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III.  - V kráľovstve svätého Štefana. Graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák), vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

¤ Šimová, Laura - Krupa, Vladimír: Piešťany. Graf. úprava Laura Šimová a Peter Masár, Vydavateľstvo Pallas, Piešťany. Tlač: Slovenská Grafia, Bratislava

¤ Vademecum medici. Graf. úprava Peter Ďurík, Vydavateľstvo Osveta, Martin. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

 

¤ Vozár, Jozef a kol.: Dejiny baníctva na Slovensku. Graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan - Banská agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Bratislava. Tlač: Východoslovenské tlačiarne, Košice

 

b) Krásna literatúra

 

¤ Hesse, Hermann: Ľúbostné príbehy. Il. Mikuláš Galanda, graf. úprava Miroslava Lacková, vyd. Petrus - Peter Chalupa, Bratislava. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

c) Literatúra pre deti a mládež

 

¤ Feldek, Ľubomír: Veľká kniha slovenských rozprávok. Il. Peter Uchnár, graf. úprava Hana Mertová, vyd. Reader´s Digest Výber  Slovensko, Bratislava. Tlač: Partenaires Fabrications, Malesherbes (Francúzsko)

 

¤ Habovštiak, Anton: Slovenské povesti II. Il. Peter Matis, graf. úprava Igor Štrbík, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin. Tlač: Svornosť, Bratislava

¤ Tolstoj, Lev Nikolajevič: Rozprávky a bájky. Il. Ľuboslav Paľo, graf. úprava Irena Závodná, vyd. Buvik, Bratislava. Tlač: Svornosť, Bratislava

¤ Uličiansky, Ján: Podivuhodné príbehy siedmich morí. Il. a graf. úprava Ľuboslav Paľo, vyd. Perfekt, Bratislava. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

 

d) Učebnice

¤ Kamenický, Miroslav - Kodajová, Daniela - Tonková, Mária: Dejepis pre 2. ročník gymnázií. Il. Ivan Kováčik, graf. úprava Bruno Musil, vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Bratislava. Tlač: Polygraf Print, s.r.o., Prešov   

¤ Thiry, Karol - Janek, Miroslav: Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel. Il. a graf. úprava Karol Rosmány, vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Bratislava. Tlač: Svornosť, a.s., Bratislava

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

¤ Lajcha, Ladislav: Ladislav Vychodil. Graf. úprava Fero Jablonovský, vyd. Slovenský Tatran, Bratislava a Divadelný ústav, Bratislava. Tlač: Slovenská Grafia, Bratislava

 

¤ Mravec, Juraj - Vojtek, Viktor: Interview s fotografiou. Graf. úprava Viktor Vojtek, vyd. Petrus - Peter Chalupa, Bratislava. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

 

¤ Piatko, Bohuslav: Stopy kráľov. Graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Media Svatava, Bratislava. Tlač: Neografia, Martin

¤ Rusinová, Zora: Karol Baron. Graf. úprava Braňo Gajdoš, Vydavateľstvo Slovart, Bratislava. Tlač: Tlačiarne BB, Banská Bystrica

f) Bibliofilské tlače

¤ Kipling, Rudyard: If / Keď / Když.  Il. Jozef Jankovič, graf. úprava Ľubomír Krátky, vyd. Ex Tempore – Panenka & Panenka, Bratislava. Tlač: Ars Nova, Bratislava, knih. sprac. Ľudmila Mlichová, Žilina

  

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

 

¤ Comenii, Joh. Amos: Orbis sensualium pictus. Il. a graf. úprava Juraj Puchovský, vyd. a tlač. Vysoká škola výtvarných  umení, Bratislava

¤ Faust. Il., graf. úprava a tlač. Juraj Puchovský, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

 

¤ Paulenková, Verona: Príručka na opravu... Il. a graf. úprava Verona Paulenková, vyd. a tlač. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

¤ Slovenské poviedky a výnimky. Il. a graf. úprava Petra Mikulášová, vyd. a tlač. Združená stredná škola polygrafická, Bratislava