Najkrajšie knihy Slovenska 2006

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2006 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. januára 2007 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou s označením súťaže NKS 2006 na adresu:

BIBIANA      

Panská 41

815 39 Bratislava

Prihlášku a štatút nájdete na internetovej stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie. Kontakt: E. Cíferská, tel.: 54 41 84 88, fax: 54 43 53 66, e-mail: ciferska@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).