Najkrajšie knihy Slovenska 2010

 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže

Najkrajšie knihy Slovenska spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roka 2010 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31.1.2011 výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu:

BIBIANA

Panská 41

815 39 Bratislava

s označením súťaže NKS 2010.

Prihlášku a štatút nájdete na internetovej stránke BIBIANY (www.bibiana.sk) alebo požiadajte Sekretariát NKS o jej zaslanie. Viac informácií poskytne Eva Cíferská, tel.: 54 41 84 88, fax: 54 43 53 66, e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).