Uvádzame výsledky súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2011 v jednotlivých kategóriách (pokračovanie z minulého čísla).

Vedecká a odborná literatúra

 • H. Moravčíková – v. Dlháňová: Divadelná architektúra na slovensku (Fot. kol., graf. úprava Ján Triaška, vyd. Divadelný ústav, tlač. Dolis)

Krásna literatúra

 • J. Satinský: Expedície 1973 – 1982 (Il. Július Satinský, fot. archív, graf. úprava Pergamen Trnava, Vydavateľstvo Slovart a  Edition Ryba, tlač. FINIDR);
 • Kol.: Mávnutie krídel. 42  slovenských haiku (Il. Ján Kudlička, graf. úprava Pavel Choma, vyd. Skalná ruža, tlač. Tlačiarne BB);
 • E. Ondrejička: na vnútornej strane viečok (Il. Albín Brunovský, graf. úprava Juraj Vontorčík, vyd. Prokat, tlač. Tlačiarne BB);
 • l. Chudík – J. Seifert: Tichý dvojhlas (Il. Vladimír Gažovič a  Oldřich Kulhánek, fot. Karel Kestner a  Juraj Chlpík, graf. úprava Robert Brož, vyd. PRO, tlač. Tlačiareň P+M);
 • R.  Brautigan: v  melónovom cukre (Il. a  graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. Artforum, tlač. Protisk);
 • Tisíc a  jedna noc 1 – 8 (Il. kol., 8.  zväzok Igor Piačka, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, tlač. Tlačiarne BB)

Literatúra pre deti a mládež

 • S. Antalová: Ako vyzerajú čísielka (Il. a  graf. úprava Juraj Martiška, vyd. ECOAS, tlač. Grafobal);
 • V. Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavy (Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica slovenská, tlač. Tlačiareň P+M);
 • P. Karpinský: Sedem dní v  pivnici (Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Kristína Vozáková, vyd. Perfekt, tlač. FINIDR);
 • B. Němcová: Soľ nad zlato (Il. Peter Uchnár, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, tlač. Kasico);
 • M. Rúfus: Studnička (Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, vyd. SPN-Mladé letá, tlač. Polygraf Print)

Učebnice

 • Kol.: Dejepis pre 8.  ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Il. kolektív, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vyd. Matice slovenskej, tlač. Neografia)

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 • R. Prekop – M. Cihlář: Andy Warhol a  Československo (Il. a  fot. kol., graf. úprava Robert V. Novák, vyd. Arbor vitae, Řevnice a  Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Medzilaborce, tlač. T. A. Print);
 • Kol.: Boris Kudlička Volume i. (Fot. kol., graf. úprava Pavel Choma,  Andrej Ďurík a  Linda KurucMarček, vyd. Liptovská galéria P. M. Bohúňa, tlač. Tlačiarne BB);
 • K. Kállay: Bratislava moja (Fot. Karol Kállay, graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo Slovart, tlač. Tlačiarne BB);
 • Kol.: kone.fmk (Fot. kol., graf. úprava Tibor Huszár, Roman Pavlovič  a  Martin Česanek, vyd. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, tlač. Tlačiarne BB);
 • Monogramista T.D: Nie som autor, som metafora (Il. Dezider Tóth, fot. Pavel Meluš a Juraj Marko, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O. a  Vydavateľstvo Slovart, tlač. FINIDR);
 • J. Chlpík: Petržalka identity (Fot. Juraj Chlpík, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O. a Vydavateľstvo Slovart, tlač. i+i print)

Bibliofilské tlače

 • Proglas (Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. a  tlač. Peter Ďurík, Martin, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina)

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

 • M. Cina: Bedýnka (VŠVU);
 • M. Cina: Horror (VŠVU);
 • Chrobák v  hlave (Il. a  graf. úprava Zuzana Mlynárčiková, VŠVU);
 • I. Mráz – Ľ. šurina: Les v zime (Il. a graf. úprava Kristína Teplanová, SOŠ polygrafická, Bratislava);
 • I. Pompa: Libro Negro (Il. a  graf. úprava Lukáš Pompa, vyd. a  tlač. Lukáš Pompa);
 • M. Majdová: Mesto zvané Dinosauria (Il. a  graf. úprava Michaela Majdová, VŠVU, tlač. K-Soft);
 • Kol.: Myšlienka – Šperkovnica (Il. a graf. úprava kol., vyd. a tlač. Stredná odborná škola, Hlohovec);
 • E. Čepčeková: Slniečko na motúze (Il. a  graf. úprava Kristína Rišková, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bratislava)