BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku uzavrela súťaž o  Najkrajšie knihy Slovenska 2011. V  súťaži sa hodnotila výtvarná a  grafická stránka kníh, úroveň ich polygrafického spracovania. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je 3.  mája a  spája sa s  ním aj vernisáž výstavy ocenených kníh v BIBIANE.

Výsledky súťaže

 • Ceny Ministerstva kultúry SR
  - vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy: Vydavateľstvo Ikar za kolekciu Tisíc a jedna noc 1 – 8,
  - autorovi za vynikajúce ilustrácie: Igor Piačka za knihu Tisíc a jedna noc 8,
  - autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu: Daniela Olejníková za knihu R. Brautigan V melónovom cukre,
  - vydavateľstvu za bibliofilské vydanie: Peter Ďurík za knihu Proglas.
 • Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu: Vydavateľstvo Matice slovenskej za knihu Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.
 • Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie: Tlačiarne BB za knihu K. Kállay Bratislava moja.
 • Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu: vydavateľstvo Perfekt za knihu: Peter Karpinský Sedem dní v pivnici.
 • Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu autorom: Marek Cina, Zuzana Mlynárčiková, Kristína Rišková.
 • Zvláštne ocenenie poroty Soni Macejákovej za starostlivosť venovanú postihnutým deťom pri tvorbe knihy Tisíc očí.

Výsledky v jednotlivých kategóriách v ďalšom čísle