Najkrajšie knihy Slovenska 2019

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska má svojich víťazov. Hoci z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo možné uskutočniť slávnostné odovzdávanie cien a diplomov, na význame tejto súťaže to nič neubralo a my vám prinášame zoznam ocenených kníh. Nahliadnuť na ocenené tituly v digitálnej podobe môžete na webovej stránke www.bibiana.sk.

 

Cena Ministerstva kultúry SR

• Vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy – Dante Alighieri: Božská komédia

• Katarína Vavrová za vynikajúce ilustrácie v knihe Karel Jaromír Erben: Kytica (Perfekt)

• Jakub Dušička za vynikajúcu grafickú úpravu knihy Juraj Bartoš: Obchodná ulica (Zum Zum production)

Cena  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Vydavateľstvo Expol Pedagogika za učebnicu Žilvinas Šilenas – Marija Vyšniauskaité: Ekonómia v 31 hodinách

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku

• Tlačiareň TBB za mimoriadne polygrafické spracovanie knihy Ormandík (Slovart)

 Cena BIBIANY

• Vydavateľstvo Buvik za detskú knihu Ľudmila Podjavorinská: Žabiatko

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

• Ivana Miháliková – Jean de La Fontaine: Bájky

• Nicol Hochholczerová – Nicol Hochholczerová: Kde

• Zuzana Kamhalová – Miroslav Válek: Nite

• Kamila Kudláčková – Kamila Kudláčková: Začarovaná blcha

Vedecká a odborná literatúra

S. Civáňová a kol.: Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70 (Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Divadelný ústav v Bratislave)

Jozef Koleják: Toto nie je kuchárska kniha (Slovart)

Krásna literatúra

Dante Alighieri: Božská komédia; ilustroval Miroslav Cipár (Spolok sv. Vojtecha)

Erik Ondrejička: Happygramy; ilustroval Ivan Popovič (Petrus)

K. J. Erben: Kytica; ilustrovala Katarína Vavrová (Perfekt)

Literatúra pre deti a mládež

Monika Kompaníková: Koniec sveta a čo je za ním; ilustrácie: Veronika Klímová

(Artforum)

Peter Glocko: Kto nosí kominárom šťastie; ilustrácie: Martin Kellenberger

(Daxe)

Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice; ilustrácie: Vladimír Král

(Trio Publishing)

Peter Karpinský: Med z ľadových kvetov; ilustrácie: Zuzana Bočkayová Bruncková (Perfekt)

Peter Karpinský: O dvanástich mesiačikoch; ilustrácie: Peter Uchnár

(Perfekt)

Ján Gúgh: Vtáčí atlas; ilustrácie: Adela Režná

(Egreš, o. z.)

Ľudmila Podjavorinská: Žabiatko; ilustrácie: Mária Nerádová

(Buvik)

Učebnice

Ž. Šilenas – M. Vyšniauskaité: Ekonómia v 31 hodinách; ilustrácie: Nikas Geisleris, foto: Ieva Navickaité, graf. úprava: Michal Žirko (Expol pedagogika)

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

Peter Javorík: City of Bardejov; foto: Anna Szwaja (Peter Javorík)

Dagmar Kudoláni Srnenská – Elise Weiner Kral: Imro Weiner-Kráľ; foto: Martin Marenčin (Petrus)           

Lucia Almášiová – Zuzana Šidlíková – Richard Kučera Guzmán: Karol Kállay – Zaostrené na krásu; fotografie: Karol Kállay (Slovart)

Kolektív autorov: Marek Ormandík; graf. Úprava: Juraj Blaško (Slovart)

Juraj Bartoš: Obchodná ulica; graf. úprava Jakub Dušička (Zum Zum production)

Timotej Križka: Pokojní v nepokoji; foto: Timotej Križka (Zum Zum production a Amateur) 

Petra Lajdová: Slovenská renesancia; foto: Petra Lajdová (Fortuna Libri)

 

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska už od roku 1965 sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Foto Martina Rozinajová

(red.)