V  Banskej Bystrici vyhodnotila odborná porota už 5. ročník celoštátnej súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku. Organizuje ju Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s ďalšími partnermi. V tomto roku prihlásilo 26 vydavateľov 41 kníh a propagačných materiálov. V hlavnej kategórii sa Najkrajšou knihou stalo Slovensko, najväčšia kniha o  Slovenskej republike (AB ART press) autorov Vladimíra Bártu a  Vladimíra Bartu mladšieho. Výstavu ocenených kníh aj v ďalších kategóriách súťaže si môžete pozrieť v  Štátnej vedeckej knižnici v  Banskej Bystrici do 30.  apríla. Viac na www.najkrajsieknihy.sk